Kortare pp-version
 
 

Analysens
12 steg:steg 1
steg 2
steg 3
steg 4
steg 5
steg 6
steg 7
steg 8
steg 9
steg 10
steg 11
steg 12 
 
 
 
 
 

 

BERÄTTELSENS UTVECKLING
Analys
Analysen bygger på den berömda The WritersJourney av Christopher Vogler, använd av många författare och regissörer.

Viktiga berättelser har alltid en EXPLIKATION - det som syns i texten, och en IMPLIKATION - det som texten leder till, moralen, visdomen.
De tolv stegen är EXPLIKATIONEN som ska göra IMPLIKATIONEN tydlig för dig att se.

Hur går du tillväga?

--använd dig av frågorna för varje steg
--kom ihåg att varje berättelse har unika drag, samma mall pasar inte alla
--när en fråga inte funkar, gå vidare
--alla tolv stegen passar sällan i varje berättelse
--identifiera följande funktioner hos människorna i berättelsen:

HUVUDPERSON/HJÄLTE 
MENTOR 
FIENDER 
SKUGGOR 
FORMSKIFTARE 
TRICKSARE, CLOWNER 
BUDBÄRARE 
VÄNNER 
VÄKTARE VID TRÖSKLARNA 
SYMBOLISKA SAKER 
SYMBOLISKA DJUR 
 

 

 
Steg 1   Den vanliga världen
"Inledningen är en väldigt känslig tidpunkt" 
Innan en historia börjar har berättaren gjort vissa kreativa val. 
Fråga: Vad är det första du får se i filmen eller möta i romanen? Är det titeln? Den första dialogen? Hur ser den första bilden ut? Var någonstans i huvudpersonens liv börjar historien? Behöver berättaren en prolog eller en introduktion? Eller blir det ett hopp rätt in i handlingen? 

Öppningen av en berättelse är ett viktigt moment för att sätta tonen och känsloläget för hela historien. Författaren eller regissören kan framställa en stämning, en bild, en metafor som ger åskådaren/läsaren en referensram för att bättre kunna uppleva berättelsen. 
Fråga:Vilken känsla börjar berättelsen du analyserar med? Vilka bilder och metaforer finns i början av berättelsen? 
En mytisk analys av berättelsen handlar om att undersöka vilka metaforer och bilder som används för att skapa en viss livskänsla för dig som ser eller läser. Muntliga berättaren använder ofta vissa ritualiserade fraser. Den mest kända är kanske "Det var en gång..." Dessa rituella fraser kan koppla in lyssnaren på humor eller ironi eller dödligt allvar. 
Många element ingår i detta första intryck innan du ens köpt biljett eller ens öppnat boken. Titeln, omslaget, marknadsföringen, reklamen. Berättelsen är sammanfattad i en enda symbol eller några metaforer som ska sätta oss i rätt stämning. 
Fråga: Vilka bilder, metaforer och symboler har föregått  berättelsen? 

TITELN 
En titel är en viktig nycken till berättelsen och till berättarens attityd. En bra titel kan bli en bild för hjältens värld. Titeln "Gudfadern" ger en suggestion att Don Corleone är både gud och fader för sitt folk.Den grafiska designen på logon för en film eller en roman lägger ut flera metaforer.Är det Don Corleone som håller i alla trådarna eller styrs även han av någon annan? Är vi alla styrda av något, av Gud, eller har vi fri vilja. Titeln kan ha flera lager av betydelser. 
Fråga: Vad säger titeln till den berättelse du analyserar? Vilken bild suggererar den fram?