-- läsa bör man annars dör man --

 

 

 


 
 
MARIO VARGAS LLHOSA:  Den besökande


Sanden smyger tätt intill det lilla värdshusets framsida, och där slu-
tar den. Från hålet som är husets ingång, från dörrstolparna, glider
blicken ut över en vit och tröstlös sandyta tills den stannar vid him-
laranden. Bakom huset är marken hård och sträv, och en knapp ki-
lometer längre bort reser sig de kala bergen, det ena högre än det
andra och alla nära förenade; topparna sticker upp som nålar, som-
liga som yxeggar ovan molnen. Åt vänster drar skogen i en sling-
rande grön linje bort i fjärran, oavbrutet, ända från sandkanten och
tills den försvinner mellan två bergsryggar långt, långt från huset;
snåren, örterna och ett torrt stickande gräs döljer allt, den sönder-
skurna terrängen, ormarna, de små lysmaskarna. Men denna skog
är bara föraningen, en skenbild, av den stora urskogen; den slutar
vid bortersta randen av en sänka nedanför ett brett massiv, och på
andra sidan om massivet böljar selvan, den sanna urskogen. Och
dona Merceditas vet det; en gång för många år sedan klättrade hon
upp till toppen av berget och såg med häpna ögon ut över landska-
pet, långt förbi de stora molnen som seglade vid hennes fötter och
bort till den gröna mattan som låg utsträckt i längd och bredd,
kompakt, utan en glänta.

Nu ligger dona Merceditas och slumrar över ett par säckar. Ett
stycke därifrån går geten och nafsar i sanden, mumsar ivrigt på en
liten träbit och bräker i den ljumma kvällsluften. Plötsligt fläktar
hon med öronen och lyss. Kvinnan öppnar ögonen till hälften:

- Vad är det, Cuera?

Geten drar i repet som tjudrar henne vid pålen. Kvinnan reser
sig, långsamt och med möda. På femti meters håll syns mannen av-
teckna sig i silhuett mot horisonten; före honom går hans skugga i
sanden. Kvinnan sätter handen som en skärm för ögonen, ser sig
snabbt omkring åt alla håll och blir sedan stående orörlig, stilla. Nu
är mannen helt nära, han är lång, mycket mager, mycket mörkhy-
ad, håret är tätt och krulligt, och i hans ögon spelar en liten hånfull
glimt. Den urblekta skjortan fladdrar över flanellbyxorna som är
uppkavlade till knäna; hans ben liknar ett par smala svarta stänger.

- God afton, senora Merceditas! Hans röst är sjungande och sar-
kastisk. Kvinnan har bleknat.

- Vad vill du? säger hon lågt.

- Ni känner igen mig, hör jag? Se där, se där, det var roligt! Ni
vill inte vara snäll och ge mig lite grann att äta? Och dricka? Jag är
mycket törstig.

- Det finns både öl och frukt därinne.

- Tack, senora Merceditas. Ni är mycket vänlig. Som alltid. Ni
vill inte följa med mig in?

- Varför det? Kvinnan betraktar honom misstänksamt, skyggt.
Hon är gammal och fet, men huden är slät, hon går barfota. Varför
det? upprepar hon. Du känner ju till stället!

- Åh, visst gör jag, säger mannen i hjärtlig ton. Jag vill bara inte
äta ensam, det är tråkigt.

Kvinnan tvekar ett ögonblick. Sedan vänder hon sig om och går
bort mot huset med fötterna släpande i sanden. Då hon kommer in
öppnar hon en flaska öl.

- Tack så mycket, senora Merceditas, jag vill hellre ha mjölk.
Men när ni nu har öppnat flaskan så ta den själv!

- Det har jag ingen lust till.

- Seså, senora Merceditas, var nu inte omöjlig! Drick den och
skåla för mig!

- Det vill jag inte.

Mannens ögon blir stickande, hätska.

- Är ni döv? Jag har sagt att ni ska ta den där flaskan! Skål!
Kvinnan för flaskan till munnen och dricker, långsamt, i små
klunkar. På den smutsiga och småhåliga disken glänser ett koppar-
krus med mjölk, omgivet av en svärm surrande flugor. Mannen ja-
gar bort flugorna med handen, lyfter kruset och dricker i långa
drag; på hans läppar stannar en rand med grädde som han sekun-
den efteråt slickar bort, ljudligt smackande.

- Aah! säger han och slickar sig på nytt om munnen. Vilken god
mjölk, senora Merceditas! Det är getmjölk, inte sant? Det var myck-
et gott. Är det redan slut i flaskan? Öppna en ny, vetja! Skål!

Kvinnan lyder utan att protestera; mannen slukar en banan och
en apelsin.

- Men senora Merceditas, ni ska vara lite lugnare i era rörelser!
Ölet rinner över, det rinner ner på halsen, ni blöter ner er blus, man
ska inte slösa så där med Guds gåvor! Öppna en flaska till och skå-
la för Numa! Skål!

Mannen fortsätter att säga skål tills det står fyra tomma flaskor
på disken. Kvinnans ögon är blanka, stela som glas, hon rapar, spot-
tar, och dimper ned på en säck med frukt.

- Men store Gud, en sån kvinna! säger mannen. Ni är en riktig
liten fyllkaja, senora Merceditas, ursäkta att jag säger det!

- Detta som du gör med en stackars fattig gumma kommer du
att ångra, Jamaiquino. Vänta bara!

Hon sluddrar lite grann.

- Verkligen? säger mannen torrt och likgiltigt. Men apropå, när
kommer Numa?

- Numa?

- Men senora Merceditas, ni är förskräcklig, när ni inte vill för-
stå! Hur dags kommer han?

- Du är en smutsig neger, Jamaiquino. Numa kommer att döda
dig!

- Säg inte så, senora Merceditas, det låter så hemskt! säger man-
nen gäspande. Nåja nåja, vi får nog vänta en bra stund. Säkert ända
tills det blir mörkt. Ska vi ta en liten tupplur kanske, vad säger ni?

Han reser sig och går ut. Går rakt mot geten, som tittar misstro-
get på honom. Han släpper djuret fritt, och med repet svängande
som en propeller återvänder han visslande till huset. Kvinnan finns
inte där, hon är borta. Och med ett slag försvinner det lättjefulla,
utmanande lugnet i hans rörelser och drag: svärande rusar han med
långa språng tvärs genom lokalen och ut, rusar vidare bort mot sko-
gen, åtföljd av geten som upptäcker kvinnan bakom ett snår och
stannar för att slicka henne. Mannen från Jamaica skrattar när han
ser de ilskna blickarna som kvinnan kastar mot geten. Han gör en
liten enkel rörelse med handen, och dona Merceditas går tillbaka
till huset.

- Ja ni är sannerligen en förskräcklig kvinna, det är vad ni är,
senora Merceditas! Vilka infall, vilka infall!

Han binder henne med repet, till händer och fötter. Sedan lyfter
han lätt och ledigt upp henne och lägger henne på disken, ser på
henne med en ond glimt i ögonen, och börjar plötsligt kittla hen-
ne under fötterna, fotsulorna är breda och skrovliga. Kvinnan vri-
der och snor sig, skrattar, kiknar, men ögonen är förtvivlade. Dis-
ken är smal, och när hon söker undgå kittlingarna kommer hon
nära kanten och rullar tungt och handlöst till golvet.

- Ack ja, en rent förskräcklig kvinna, det är lika sant som det är
sagt! säger mannen. Nu låtsas hon vara avsvimmad och ligger och
lurar på mig med ett öga. Ni är verkligen hopplös, senora Mercedi-
tas!

Geten sticker in huvudet i rummet och betraktar kvinnan oav-
vänt.

Hästarnas gnäggningar hörs då kvällen övergår i natt, det mörknar
redan. Senora Merceditas lyfter huvudet och lyssnar med uppspär-
rade ögon.

- Nu kommer de, säger mannen från Jamaica och tar ett hopp
framåt. Hästarna gnäggar, skrapande med hovarna, och från dörr-
hålet skriker mannen ilsket:

- Är ni galen, löjtnant? Är ni galen?

Polisofficeren dyker fram ur en klippskreva inte långt från huset;
han är liten och knubbig och klädd i ridstövlar, svetten pärlar i an-
siktet, ögonen är vaksamma.

-Är ni rent galen? upprepar mannen från Jamaica. Vad är det
med er?

-Höj inte rösten mot mig, svarting, säger löjtnanten. Vi kom
just nu. Hur är läget?

- Hur läget är? Och det frågar ni! Säg till ert folk att de för bort
hästarna, och långt bort! Vet ni inte vad ni har för syssla?
Löjtnanten blir röd i ansiktet.

-Än är du inte fri, svarting! säger han. Mer respekt, om jag får be!
-Göm hästarna och skär av dem tungan, om ni vill, men de får
inte höras. Och vänta där ni är. Jag ska ge er en signal. Mannen från
Jamaica öppnar munnen och leendet som far över ansiktet är fräckt
och utmanande: Som ni ser, nu är det jag som ger order!

Löjtnanten tvekar några sekunder. Säger sedan:

-Jag beklagar dig djupt om han inte kommer. Han vänder sig
om och befaller: Sergeant Lituma, göm hästarna!

-Ska ske, löjtnant! svarar någon bakom klippblocket. Sedan hör
man klappret av hovar. Till sist, tystnad.

-Så där ja, så ska det låta! säger mannen från Jamaica. Mycket
bra, general! Bravo, major! Lycka till, kapten! Rör er inte från stäl-
let, jag varskor!

Löjtnanten hötter åt honom med knytnäven och försvinner mel-
lan klipporna. Mannen från Jamaica går in i huset. Kvinnans ögon
lyser av hat.

-Förrädare! säger hon lågt. Du har kommit med polisen! För-
bannade förrädare!

-Men vilket ouppfostrat språk ni för, Gud i himlen, vilket språk,
senora Merceditas! Jag har inte kommit med polisen, jag kom en-
sam. Jag träffade löjtnanten här, jag är ledsen, men så är det. Det
såg ni ju själv?

- Numa kommer inte, säger kvinnan. Och polisen tar dig med
tillbaka till fängelset. Och när du slipper ut kommer Numa att
döda dig.

- Ni har mycket onda aningar, senora Merceditas, det måste man
säga. Mycket onda saker jag har att vänta mig, uschiamej!

- Förrädare! upprepar kvinnan. Hon har lyckats sätta sig upp,
stel som en planka. Tror du att Numa är dum?

- Dum? Numa? Absolut inte! Han är klok som en papegoja.
Men förtvivla inte, senora Merceditas. Han kommer nog!

- Han kommer icke. Icke. Han är inte som du, han har vänner.
De varskor honom om att polisen är här.

- Tror ni? Det tror inte jag, de får inte tid till det. Polisen har
kommit hit från andra hållet, från bergen. Jag kom hit över sanden,
och ensam. Och i alla byar frågade jag: "Senora Merceditas, är hon
fortfarande kvar i värdshuset? Jag har nyss kommit ut från fängelset
och ska dit och vrida nacken av henne." Det är säkert mer än tjugo
personer som har sprungit och berättat detta för Numa. Och ni tror
ändå att han inte kommer? Men store Gud, så blek ni blev helt
plötsligt, senora Merceditas!

- Om det händer Numa något kommer du att ångra det hela li-
vet, Jamaiquino! stammar kvinnan hätskt.

Mannen rycker på axlarna, tänder en cigarrett och börjar vissla.
Han går bort till disken, tar oljelampan och tänder den, hänger den
sen i en av stolparna i dörrhålet.

- Det håller på att mörkna, säger han. Kom hit, senora Mercedi-
tas! Jag vill att Numa ska se er sitta här utanför och vänta på ho-
nom. Men ojojoj då, det är sant! Ni kan ju inte röra er! Kära hjär-
tanes, vad jag är glömsk!

Han böjer sig ned, lyfter henne och bär ut henne genom dörr-
hålet, släpper ned henne i sanden strax utanför.

- Varför gör du detta, Jamaiquino? Dona Merceditas talar nu
mycket tyst och svagt.

- Varför? säger mannen från Jamaica. Ni vet inte hur det är i
fängelset, senora Merceditas, förmodar jag? Där går dag efter dag
och man har ingenting att göra. Man blir uttråkad, jag försäkrar er.
Och man svälter; man är hungrig jämt. Men hallå där, senora Mer-
ceditas, jag har glömt en liten detalj: ha inte munnen öppen, det går
inte an att skrika när Numa kommer. Och dessutom kan ni svälja
en fluga.

Han skrattar. Ser sig omkring i lokalen och hittar en trasa i ett
hörn. Med den binder han för munnen och halva ansiktet på dona
Merceditas. Sedan tittar han länge på henne med ett roat leende.

- Jag måste säga att ni ser väldigt komisk ut så där, senora Mer-
ceditas. Jag vet inte vad ni liknar för något.

I mörkret inne i utskänkningsrummet hukar sig mannen från Ja-
maica ned över disken, blixtsnabbt som en orm, och utan buller.
Sedan står han stilla, framåtlutad, med armarna på träskivan, och i
ljusskenet ett par meter ifrån honom sitter kvinnan, stel och orör-
lig, vädrande i luften med framsträckt huvud. Hon har också hört
det. Det kom från vänster, det var bara ett lätt ljud men det var tyd-
ligt, och det överröstade syrsorna. Och nu hörs det på nytt, och
längre: grenar som bryts och knastrar inne i skogen, det är något
som närmar sig huset. "Han är inte ensam, de är flera", viskar man-
nen från Jamaica för sig själv och sticker handen i fickan, tar upp
visselpipan och sätter den till läpparna. Väntar, utan att röra sig.

Kvinnan visar tecken till oro, och mannen svär och förbannar mel-
lan tänderna; han ser hur hon försöker vrida och vända sig och hen-
nes huvud svänger som en pendel, hon tänker lösgöra sig från bin-
deln. Men ljudet har upphört. "Han är redan ute ur skogen, nu är
han på sanden där han inte hörs..." Kvinnan därutanför har huvu-
det vänt mot vänster och hennes ögon håller på att tränga ut ur sina
hålor, som på en dräpt ödla. "Hon har sett dom", mumlar mannen
i mörkret. Han sätter tungspetsen mot visselpipan, metallen är kall
som is. Dona Merceditas huvud rör sig oavbrutet från ena sidan till
den andra, och hon gnyr av ångest. Nu hörs ett bräkande från ge-
ten, och mannen från Jamaica hukar sig, kryper ihop. Sekunden ef-
teråt ser han en skugga som med ett språng är framme hos kvinnan,
och en naken arm sträcks ut mot hennes bindel. Mannen i rummet
blåser av alla krafter i pipan och kastar sig med ett hopp över den
nyanlände därutanför. Signalen skär genom tystnaden som en våd-
eld genom mörkret, men ljudet försvinner snabbt bland alla eder
och förbannelser och springande steg som plötsligt hörs från alla
kanter, höger och vänster. Båda männen har i livtaget fallit över
kvinnan. Allt går mycket snabbt: när mannen från Jamaica reser sig
är löjtnanten framme och tar med ena handen ett järnhårt grepp
om Numas hår, och med den andra håller han revolvern mot hans
tinningar. Fyra poliser med gevär omger honom.

- Spring! ropar mannen från Jamaica till poliserna. De andra är
i skogen! Fort! De smiter! Fort!

- Stilla! säger löjtnanten; han tar inte ögonen från Numa som
sneglar på revolvern vid sin tinning, för övrigt lugn, med armarna
hängande utmed sidorna.

- Sergeant Lituma, bind honom!

Lituma lägger sitt gevär på marken och löser repet som han har
hängande vid bältet. Han binder Numas fötter och knäpper sedan
järnklovarna kring hans handleder. Geten har kommit fram, hon
vädrar på Numas fötter och börjar sedan slicka dem, mjukt och sak-
ta.

- Hästarna, sergeant Lituma!

Löjtnanten sticker revolvern i bältet, böjer sig över kvinnan och
gör henne fri från bindeln och repet. Hon reser sig upp och jagar
bort geten med ett slag över ryggen, sedan går hon fram till Numa
och stryker honom tigande över pannan.

- Vad har de gjort med dig? frågar Numa.
- Ingenting. Vill du röka?

- Löjtnant, säger mannen från Jamaica. Har ni inte märkt att de
andra finns i skogen, bara några meter härifrån? Har ni inte hört
dom? De är säkert minst tre fyra stycken, varför ger ni inte order
om att gripa dom? Vad väntar ni på?

- Tyst, svarting! säger löjtnanten utan att se på honom. Han hål-
ler just på att tända cigarretten som kvinnan har stuckit i munnen
på Numa, som nu drar långa bloss och stöter ut röken genom nä-
san. Jag har kommit för att gripa den här. Ingen annan.

- Nåja, värst för er själv om ni inte vet vad ni har att göra! Jag
har gjort mitt. Jag är fri.

- Javisst, du är fri, svarar löjtnanten.

- Hästarna, löjtnant! säger Lituma, som kommit ledande med
fem hästar vid tyglarna.

- Sätt upp honom på er häst, Lituma, han får rida med er, säger
löjtnanten.

Sergeanten och en konstapel till hjälps åt att bära Numa, och ef-
ter att ha löst repet från hans fötter sätter de upp honom på hästen;
sedan sätter sig sergeanten upp bakom honom. Löjtnanten går fram
till hästarna och griper tyglarna till sin egen.

- Men hör nu, löjtnant, vem ska jag sitta upp hos?

- Du? säger löjtnanten med ena foten i stigbygeln. Du?

- Ja vem annars, om inte jag? svarar mannen från Jamaica.

- Du är fri; du behöver inte komma med oss, du kan gå vart du
vill!

Lituma och de andra konstaplarna skrattar från hästryggarna.

- Vad är det där för skoj? utropar mannen från Jamaica. Han
skälver på rösten: Men löjtnant, ni tänker väl inte lämna mig här,
det menar ni väl inte? Ni hör ju hur de smyger därinne i skogen! Jag
har skött mig bra. Jag har utfört det jag lovat. Ni kan inte lämna
mig så här!

- Om vi ger oss av nu genast, sergeant Lituma, så kommer vi
fram till Piura i dagningen, säger löjtnanten. Så här på natten är det
bäst att ta sig fram på sanden, hästarna blir inte så trötta då.

- Men löjtnant! skriker mannen från Jamaica och tar tag i tyg-
larna på officerens häst och skakar dem ursinnigt. Ni kan inte läm-
na mig här! Ni kan inte göra någonting så djävulskt!

Löjtnanten tar ena foten ur stigbygeln och knuffar undan man-
nen, långt ifrån sig.

- Vi måste rida i galopp ibland; tror ni det blir regn, sergeant Li-
tuma?

- Det tror jag inte, löjtnant. Himlen är klar.

- Ni kan inte ge er av utan mig, ni kan inte..., kvider mannen
från Jamaica, förtvivlad.

Senora Merceditas börjar skratta, gapskratta, med händerna för
magen.

- Seså, nu rider vi, säger löjtnanten.

- Löjtnant! skriker mannen från Jamaica. Löjtnant! Jag ber er!
Hästarna avlägsnar sig, takten är långsam. Mannen tittar efter
dem, förstummad, förstenad. Senora Merceditas skrattar ännu, ett
våldsamt, dånande skratt. Med ens tystnar hon och sätter händerna
till munnen som en lur:

- Numa! Numa! Jag kommer till dig om söndagarna och har
med mig frukt!

Sedan skrattar hon på nytt sitt stora dånande skratt. Från skogen
hörs ljudet av grenar och torra löv som trampas sönder.


Ur Valparna, 1978

Översättning Annika Ernstson