KAN DU ORDEN?
TILLHÖR DE DITT ORDFÖRRÅD?

Kolla orden i

Synonymordboken

eller

Ordboken.nu


eller

Woxikon för jämförelse

 
 


 -Med vilken ackuratess du implementerar ditt liv som 
epikuré Puh!

 ORDFÖRRÅDET

       
A
1 absorption
2 ackuratess
3 affekt
4 allmoge
5 ametist
6 ampel
7 anemisk
8 antagonist
9 approximera
10 asketisk
11 atrium
12 avisera
13 amygdala
14 amöba
15 anföra
16 anmodan
17 altruism
18 ambulera
19 androgyn
20 anekdot
21 aber
22 amnesi

D
1 dabba sig
2 dandy
3 debitera
4 debitera
5 delegera
6 dessäng
7 despotisk
8 destruktiv
9 diafragma
10 diskretion
11 domesticera
12 dragé
13 dualism
14 dusör
15 dermatolog
16 dupera
17 duplicera
18 dekret
19 doktrin
G
1 genus
2 geriatrik
3 geschäft
4 gesvint
5 gille
6 gimmick
7 gisten
8 grätten
9 gebit
10 gemak
11 grå eminensB

1 baldakin
2 batalj
3 baxna
4 belamrad
5 bergtagen
6 biennal
7 björntjänst
8 blessyr
9 bluddra
10 bravera
11 bedagad
12 belackare
13 banal
14 bulgur
 

E
1 ekumenik
2 emblem
3 enervera
4 envig
5 epikuré
6 exceptionell
7 exekutiv
8 en masse

 

H
1 hagiografi
2 habil
3 halvmesyr
4 haptisk
5 harang
6 harkrank
7 helbrägda
8 hemsöka
9 hereditär
10 hereditär
11 hermafrodit
12 heroisk
13 herostratisk
14 herostratisk
15 hesitera
16 handfallen
17 heterogen
18 het potatis
19 hjärtnupen
20 homogen
21 hovsam
22 hugsvala
23 hunsa
24 hybris
25 hypotes
26 humus
27 härleda

C
1 comme-il-faut
2 curriculum vitae
3 cyniker
4 cytologi
5 ciceron
6 cysta
7 corps-de-logis
8 ciselera
9 credo

F
1 fallera
2 fanflykt
3 fiktiv
4 fingera
5 framliden
6 frekvent
7 fresia
8 frisera
9 frivol
10 fysionomi
11 föranstalta
12 fördra
13 föreskriva
14 förkovra
15 försakelse
16 försigkommen
17 förtörnad
I
1 ignorant
2 illmarig
3 illusorisk
4 instruktiv
5 integritet
6 interpunktera
7 intrigant
8 intrikat
9 indiskret
10 interpellera
11 implicit
12 implikation
13 implementera
14 inkvisitiv
15 in medias res
16 insinuation
J
1 jalusi
2 jargong
3 jovialisk
4 jubilar
5 junta
6 jungman
7 justera
8 justera
9 juvenil
10 jämka
 M
1 maliciöst
2 mangrant
3 manifestera
4 menageri
5 menageri
6 merkantil
7 moderat
8 monotrop
9 mortalitet
10 mutkolv
11 målsägande
12 målsägande
13 mykologi
14 multilateral
15 marionett
16 manifest
17 mantra

 

 
K
1 kalejdoskopisk
2 kardinaldygd
3 kollra bort
4 kondoleans
5 konformitet
6 konkurrens
7 konvolut
8 krackelera
9 krank
10 kreera
11 kremla
12 kräsmagat
13 kråkvinkel
14 kadens
15 kalamitet
16 kalkera
17 kalmera
18 knaper
19 kadens
20 kalamitet
21 kalkera
22 kalmera
23 kompilera
24 kujon
25 kverulera
26 klä skott
27 konkludera
28 kortison
 
N
1 narcissism
2 nativitet
3 nesa
4 nivellera
5 notorisk
6 nobel
7 normativ
8 nullitet
9 numismatik
10 nejd

 

L
1 latent
2 legitimitet
3 liderlig
4 linjär
5 liturgi
6 luguber
7 lukullisk
8 luttra
9 lättsinnig
10 lönndom

O
1 oantastlig
2 oeftergivlig
3 oegentlig
4 offensiv
5 ogrannlaga
6 obskyr
7 obsolet
8 obstruera
9 obligatorisk
10 obstinat
11 oligarki
12 omen
13 opportun
P
1 parant
2 pietet
3 preliterat
4 plebej

5 plissera
6 poliklinisk
7 pomologi
8 ponera
9 pregnant
10 prejudikat
11 prematur
12 prillig
13 pseudonym
14 påver
15 primus motor
16 patos
17 plafond
18 paginera
19 patetisk
20 psykofarmaka
21 plattityd

 

 
S
1 salvelsefull
2 sanera
3 sarong
4 semiotik
5 session
6 skrodör
7 slentrian
8 slentrian
9 smäda
10 solid
11 stiltje
12 storvulen
13 synergi
14 strass
15 sekulariserad

V
1 varnagel
2 varsko
3 vederbörlig
4 vedergällning
5 vedertagen
6 verifiera
7 vigör
8 vivel
9 vrenskas
10 vederhäftig
11 vederlag
12 vurm

Q
1 quake
2 quest
3 quisling

T
1 tabloid
2 talisman
3 tariff
4 temporär
5 tendentiös
6 terrakotta
7 tiara
8 topprida
9 torso
10 tradera
11 tradera
12 trakéer
13 triplicera
14 tukta
15 trauma
16 taxera
17 törnrosasömn
18 travestera

X
1 xantippa
2 xylografi
3 xylofon

Y
1 ymnig
2 yppa
3 yrka

Z
1 zenit
2 zon
 
 

 R
1 rabulist
2 raljant
3 rannsaka
4 raritet
5 reciprok
6 regress
7 reproduktion
8 reproduktion
9 retuchera
10 riska
11 rustik
12 räfst

U
1 ultimat
2 understatement
3 undvara
4 utan misskund
5 utarma
6 urgera
7 urbanisering

Å
1 åberopa
2 ålägga
3 återstod
4 åtlöje
5 ånyo

Ä
1 ämabel
2 äntra
3 äska

Ö
1 ögna
2 överhopad
3 överinseende
4 överstånden
5 öronmärka
6 övervara
 
 
 
 

 


setstats1