Obs - tornet på det gamla gymnasiet
HÄRNÖSTUDIER
Click Here
Religion A

Tolvor- Kina

1 De två drivande krafterna bakom universums harmoni
2 I denna bok beskrivs kosmos' ständiga förvandling med 64 tecken
3 Detta är draken symbol för i kinesisk livssyn
4 Detta betyder "shangdi"
5 Så kan man översätta "dao"
6 Därför är världen motsägelsefull enligt daoismen
7 Från detta kommer all ondska enligt konfucianismen
8 Daoismen lättsamma, mjuka princip kallas så
9 Så tyckte Konfucius om religionen
10 Detta betyder "t'ai chi"
11 Förklaring till konfucianismens många anhängare, t ex i USA
12 Så beskrivs himlen i konfucianska texter


1 Tien, himmel, står för detta i kinesiskt tänkande
2 Då skall daoismens grundare enligt traditionen ha levt  
3 Detta fokuserar konfucianísmen sig på
4 Därför måste dao beskrivas geom ett stort antal paradoxer
5 På så sätt håller de två krafterna i universum allt i rörelse
6 Dessa är de fem konfucianska klassikerna
7 Detta utgör harmonitankens huvudinnehåll
8 Detta leder till vikten av vördnad inför föräldrar, gamla människor och föräderna inom konfucianismen

9 Så uppträder mångfalden i världenenligt daoismen
10 Därför är det svårt att skilja på panteism och naturalism i kinesisk religion
11 Detta är grundtanken i Mencius'  etik
12 Fem mål för konfucianismen