Gamla gymnasiet - obs det höga klocktornet!
HÄRNÖSTUDIER
Click Here
Svenska  B

Tolvor- Klassicismen

1 Tre s k engelska metafysiska poeter
2 Tre franska författare som representerar klassicismen
3 Miltons två största verk
4 Så skriver denne diktare: ""Med päronträdet går jag under -eller - Med mullbärsträdet dör jag! "
5 Detta är typiskt för den första hälften av 1600-talet
6 Tre riktningar som bryter sig emot varandra under klassicismen
7 Detta lands författare står som det yppersta inom den europeiska litteraturen sedan antikens dagar
8 Så skriver denne kände fransman:""Blott det man fattar kan man tydligt formulera, 
ord kommer lätt när man vill tanken precisera."
9 Detta kan vi kalla "pseudoklassicism"
10 Han vill skildra de ödmjuka och namnlösa i samhället 
11 Tre kända komedier av Molière
12 Racines tragedi om moder kär i styvson

1 Detta betydde "Naturen" för klassicisterna
2 Två komedier av Ben Jonson
3 Århundradets förste engelsmek modernist och barockdiktare
4 Hans dikter är till stor del skrivna i utlandet och samlades första gången år 1646 under titeln Steps to the Temple
5 Denna tendens står för klassicismens vanrykte
6 Han skrev en pjäs om räven, den hänsynslöse dyrkaren av rikedomen
7 Inom dramatiken gör denne engelske författare bearbetningar av mytologiskt och historiskt stoff i Shakespeares stora tragedier. 
8 Här har Milton förlagt helvetet
9 Författaren till The Silent Woman
10 Somliga kallar hans poesin för galenskap
11 Han skrev bibeldramat "Athalie"
12 Han höll sin sista predikan med den talande titeln Death's Duel (Tvekamp med Döden) den 25 februari 1631