Return to homepage
HÄRNÖSTUDIER
Click Here
Svenska  B

Tolvor- Romantiken

1 Två engelska romantiker som offrar sig för nationella frigörelser
2 Detta är målet med Guds vägar enligt romantikerna
3 Denna historiska tid rehabiliterades under romantiken
4 Detta blev "organismen" en symbol för
5 Såpans litteraturform som bar upp romantiken
6 Så kallade Schiller den romantiska poesin
7 Svensk mystiker populär under romantiken
8 Detta kallas "århundradets sjukdom"
9 Så ser de romantiska illuministerna på kroppen
10 Denna form av kristendom ville romantikern de Bonald ha
11 Författaren till "Kristendomens ande"
12 Älskvärd amerikansk romantiker och författare till Sleepy Hollow

1 Han hittade på termen "sentimental poesi"
2 Tysk författare som skriver om en försoning mellan den Sköna Helena och Faust
3 Amerikas litterära huvudstad under romantiken
4 Sådan blev den danska romantiken
5 Tre tyska romantiker som drogs till Frankrike
6 Han skrev "Salmagundi"
7 Viktigaste Uppsalaromantikern
8 Denna stad skildrar Washington Irving
9 Han utgav "Svenska folkvisor från forntiden"
10 Dansk romantiker som gillade den nordiska mytologin
11 Författaren till "Jungfrun av Orleans"
12 Verk av romantikern Tegnér