Return to homepage
HÄRNÖSTUDIER
Click Here
Svenska  B

Tolvor- Sekelskiftet och 1:a vk

1 I dessa tre konstformer kan man studera la belle époques förföriska yta
2 Detta land dominerade litteraturen vid sekelskiftet 
3 De drog störst fördel av de nya copyrightbestämmelserna 
4 Mot denna riktning är symbolismen en reaktion
5 Detta decennium är i hög grad ett nationalismens och nationalromantikens årtionde
6 Denna riktning i litteraturen kan vi se som en både tidsmässig och logisk följd av symbolismen
7 Den konservativa hållningen gentemot de seriösa författarna fick ett grandiost uttryck i detta litteraturpris
8 Detta var symbolismen tes för litteraturen
9 Andlig rörelse bakom Waldorfpedagogiken 
10 Ny litterär genre som lät fantasin leka med de möjligheter den nya naturvetenskapen och tekniken syntes erbjuda
11 Denna religion lockade många av periodens diktare
12 Han lät Zarathustra tala i sina skrifter

1 Denna världsuppfattning hos naturaliserna reagerade symboliserna emot
2 Så såg marxisterna på modernisterna
3 I dessa tre städer bryter modernismen igenom i små avant-gardekretsar
4 Detta betyder ofta ordet "modern" inom litteraturen
5 Värmländsk berättare påverkad av sekelskiftets spiritism
6 I detta bestod den modernistiska brytningen
7 I hans testamente ska författare av "idealisk riktning" belönas
8 En av nythomismens viktigaste författare i Frankrike
9 Härigenom vidgades den klyfta som alltid funnits mellan den "fina" eller, som vi nu skulle säga, seriösa litteraturen och den enkla
10 Detta skildrar Alexej Tolstoy i "Lidandets väg"
11 Han skildrar sekelskiftet och modernismen så här:"Man älskade övermänniskan och man älskade undermänniskan, man dyrkade hälsan och solen och man dyrkade ömtåligheten hos lungsjuka unga flickor..."
12 Tre författare zom i romanform för oss fixerat bilden av sekelskiftets skede