Return to homepage
HÄRNÖSTUDIER
Click Here
Svenska  B

Tolvor- Upplysningen

1 Två skrifter av Jonathan Swift
2 Dessa satte igång upplysningsrörelsen
3 Därför började författare granska den vetenskapliga grundvalen för religiösa lärosatser.  
4 Daniel Defoes mest kända roman
5 Den första tyska borgerliga tragedin
6 Han skrev "Människan maskinen" 1748
7 Detta blev fältropet för den religiösa oppositionen under upplysningen
8 Han fingerade "Persiska brev" i Frankrike
9 Han öppnade raden av känslofulla komedier i England
10 Detta trodde tysken Klopstock på
11 "Jag planterar träd som andra ska få nytta av" sa denne danske upplysningsförfattare
12 Tysk som drömde om en evig återkomst på jorden

1 Vetenskapligt samfund i London
2 Tre franska upplysningsfilosofer
3 Detta var det stora medlet att nå fritt tänkande under upplysningstiden
4 Han berättar om Niels Klims underjordiska resan 1746
5 Svensk upplysningsman som skrev Systema naturae
6 I detta land var känslan knuten till kärleksleken
7 Fransk filosof som skrev "Lagarnas anda" 1748
8 Så ser den tyske upplysningsfilosofen Lessing på det radikalt onda
9 Ialiensk filosofi som skriver "Principerna för en ny vetenskap om folkslagens natur" 1725
10 De fyra världar som Gulliver får resa genom
11 Han skrev "Candide eller Optimismen"
12 Tysk upplysningsfilosof som skrev om "Judarna" 1749