Gratis utbildningsprogram för Windows

1. Ladda ner programmet:

Vokabula - gratis program som kan utöka ditt ordförråd
och förbättra din allmänbildning inom flera områden!


2. Ladda ner (alltså spara, inte köra) proven och lägg filerna i den mapp Vokabula
skapade på c: i din dator


Litteratur - nordisk: ladda ner här
Litteratur - allmän1: ladda ner här
Litteratur - allmän2: ladda ner här

Allmänbildning SvA8: ladda ner här

Filosofihistoria A: ladda ner här

FilosofitermerA: ladda ner härFilosofihistoria B: ladda ner här
Välkommen till Wartofts freewaresidor!
Här kan du läsa om och ladda hem spel
och utbildningsprogram för Windows. Lär dig språk, geografi med mera! Samtliga program är helt gratis!