_______Textskafferi_____

Vissa länkar går vidare till bibliotek, andra direkt till texten, som kan vara en blogg, tidskrift, google-book, archive.org-bok, gallica.bnf.fr-bok, calameo-bok, en prezi eller powerpoint, eller en sida på nätet.


Bokstavsordningen är ibland på titlar eller teman, ibland på författarnamn. Tacksam för reaktioner och texttips: humlebo@msn.com

..........................................................................................

A

Adnukums blogg

African Christ

Alciphron, G. Berkeley

Aloha-Theosis

Amitabha-tron

Animationen och uppståndelsen

Anselm

Anteckningar kring Waldenström

Artcyclopedia

Ask Philosophers!

Att ta zenvägen, R.Aitken

Awakened Christianity 1 (Rev. Butler)

B

Bara yttra Namnet

Barnsligt: Om Gud för barn enl. Cusanus

Barnsliga tron blogg

Beck: zenbuddhism i vardagen

Bentham: Principles of Morals and Legislation

Berkeley


Beyond Personality, C.S.Lewis (audio)

Bhagavatam (eng)

Bhagavatam (it)

Bhagavatam (sp)

Bhagavata Purana, legendes morale (fr)

Bibeln på 365 läsningar

Birgitta

Brunnsnäs - bilddagbok

Burnet, Thomas: The Sacred Theory of the EarthBuddhism-grundtext

Buddhism - Abhidhamma (espagnol)

Buddhism - Curso de Abhidhamma (espagnol)

C

Cafes Philo

Chesterton: Works on the Web

Chesterton: The De-Christianisation of England

Christ Freedom Talks

Cioffi: Freud a liar?


Classics online

Climacus - La Scala del Paradiso 

Conway (eng)


Conway (sv)


Copleston, F : Ionisk filosofi 


Copleston, F : Maimonides

Copleston, F : A conversation with B. Russell 

Coudenhove-Kalergi 1

Craig: Religionsfilosofi

Christ Alone Exalted, Crisp, T 

CriticalThinking.org

Cullberg: Vad är religion?


D 


Dancing of David, The


De Marco: Freud - analys

Descartes: Ur Betraktelser över den första filosofin

Det obegränsade jaget

Die lehre von der Sünde, Tholuck

Dionysios Aeropagiten

Djävulens teologi 1


Djävulens teologi 2


Does God have emotions?, P.Lee


Dogmatik i grunddrag K. Barth

Dygdetik


 

E

Ephraem Syrier

Eidlitz: om hans liv (Sardella)

Eidlitz: Österrike - Indien (S.Humlebo)

Empirismen

Enkel Ho'oponopono

En tur med Ambrosius

En rätt så katolsk blogg

Epiktetos

Epikuros

Esse est percipi

Evig Gud

Exstasis

 


F


Fadern

Filosofer med porträtt

Four Loves, C.S. Lewis

Fram vid det heliga

Freud Paranoia methodized, Farrell


Fri vilja?

Fyra barnsliga sanningar


GGarth Philosophy Pages

Glad i Anden

God - astronomy, B.Groeschel

Granskning, N. Ignell Gud och tänkandet

Gud och tänkande, pocket att köpa

Gudsmedveten

Guds ord
 
 

H

Hebrew Bible Interlinear

Hegelianskt

Heidegger, J.Passmore

Herrensamtal

Himmel och helvete

Hinduism-grundtext

History of Pure Land, H. Lubac


HumeHutcheson
 

I


I Ching

I Ching (facade.com) 

Icke-tvåhet: anteckningar under färd

Ikonens filosofi

Ingen kontroll

Ingen person

Inner Frontier

Illuminazione di Dio


Inside the Vatican

International directory of On-Line Philosophy Papers

Internet Encyclopedia of Philosophy

Islam-grundtext

Islam: fundamentalism

Om Islam

Islam Europa 

J 


Jesu Fader (jämförd med Jehova i GT)

Jesustacksamhet

Joh. Paulus II: Om kärlek

Joh. Paulus II: Tankens väg till Gud
 
Joh. Paulus II: Om jungfrulighet

Joh. Paulus II: Rättfärdighet 

Judendom-grundtext


Judiskt


Kaminski: Jom Kippur


K
 

Kanamori, P.: The Three Hour Sermon

Kant: Om Kant på svenska

Kant: Är moral att följa regler?
 
Katekes för hedningar

Kina-grundtext


Kinesisk filosofi

Kinesisk tro

Kobai

Konfucius: Analekterna

Korsets filosofi

Kristen bhakti

Kristendom-grundtext

Kristen i gymnasiet

Kristen meditation

Kristus är Den Andra Kraften

Kristusfokus

Kristfokus 35-1

Kristfokus 56-36

Kristfokus 74-57

Kristfokus 75-

Kristusfokus blogg 1

Kristusfokus blogg 2

Kristusfrihet 1 (audio-youtube)

Kristusfrihet 2 (audio-youtube)

Kristusfrihet 3 (audio-youtube)

Kristusfrihet 4 (audio-youtube)

Kristusfrihet 5 (audio-youtube)

Kristusfrihet 6 (audio-youtube)

Kristusfrihet 9 (audio-youtube)

Kristusfrihet 10 (audio-youtube)

Kultivering av Helig Ande

Kunskapsteori-Gotland

Johanneson: Kunskap och verklighet

Hans Küng:Om Jesus 

L 


La Chiesa

La insoportable levedad del Ego, Carillo,E. (video)

La Parola

Laestadiusarkivet

Laestadius och jag

La Pedagogia di Gesú, Bianchi, E.

Lee, Patrick: Evidentialism

Lee, Patrick: Goodness of Creation

Lee, Patrick: Revelation.

Leva i den lätta världen

Leva med Hans Namn

Levande Gudens Tempel (pdf)

Leviathan, T.Hobbes

Life and Teaching of Madhva

Living Islam with purpose, Umar Faruq Abd-Allah

L'Orloge de Sapience, H. Suso

Länkcentralen - Filosofi

CS Lewis: den naturliga lagen

Literature on line

Litrix reading room

LOGOS - library

Locke: Om Locke på svenska

Luthertankar

Läsa klassiker: samlingssida

Lögner du hör i kyrkan
 


M


Malebranche

Marie-Eugène, Père: Je veux voir Dieu

Maritain

Mastertexts

Master Works of Western Civilization

Meyendorff, John: Byzantine Theology

Monothelitisten

Motovilov - konversation med Serafim av Sarov

Muhammed i Medina, T.Andrae

Muslim philosophy

My point is - indian reflections 

N

Namo Amitabha

Newman: verk

New monasticism

Nagel

Neuhaus: On Kierkegaard

Nietzsche: Om Nietzsche på svenska

Nordström: Om Gud
 
 
 
O   

Om Aristotle (video), M.Nussbaum

Om Dante

Omedelbarhetens dygd

Omedelbarhetens dygd (issuu.com)

Om den vetenskapliga utvecklingen, T.Kuhn

Om filosoferna-Augustinus

Om filosoferna-Aristoteles

Om filosoferna-Duns Scotus

Om filosoferna-Kant

Om filosoferna-Leibniz

Om filosoferna-Ockham

Om filosoferna-Platon

Om filosoferna-Thomas

Thomas av Aquinas: Om världens evighet

Om ändamålsenligheten, I.Kant  

On Teaching, T.Aquinas

On The Lord of the Rings, Kreeft (audio)

Ontologi

Ontologi--Om ontologi på svenska

Oracion en silencio, S.Humlebo 

P


Pachomius-biblioteket online 

Philosophy Cafe

Philosophers.co.uk

Philososophy Net på svenska

Philosophy Pages

Philosophy Talk: lyssna !

Platon - Vad är vetande?

Poetry of the Christian Dogma, G. Santayana

Poulain. Grace d'OraisonQ


Quintillianus: Om retorikern


R 


Radical Academy

Radikal tro

Rationalismen


Ray: Om Petrus och om att vara påve

Reformert kunskapsteori, C.v. Til


Reisman: Kinsey's child experiments

Relativismen


Rennyos brev till församlingarnaRinne: Om ortodoxa tron


Robinson: Gud i Bibeln

Roots of reformation, Karl Adam

Rumtiden

RussellS
 Salighet


Salvation Compleated, J. Relly

Schopenhauer: Fula debattknep

Searchlore: sökmotorer

Sextiotalets idéhistoria, Resare, R.

Sheed: Han som Är


Sheed: Livet genom sakramenten


Shin Essays, A.Bloom

Shinto-grundtext

Shoshinge, Shinran (kin. tecken)

Shoshinge, Shinran

Siglers Audio

Singer

Solljus -- anteckningar från torpet

Space, Time and Deity, S. Alexander

Språkfilosofi

Stanford Ecyclopedia of Philosophy

Stora listan på skönlitteratur

Stå upp och lys ! (S.Humlebo)

Subers Guide to Philosophy

Sundén: Islam

Swedenorg, E. De la nouvelle Jerusalem

Swedenborgianskt

Svenskbhakti

Säfve: Islam


T


Tacksamheten (sida)

Tacksamheten (blogg) 

T'ai Chi Handbok

Tankar Bok 1, S.Humlebo

Tankar Bok 2, S. Humlebo


Tannisho, Yuien-bo

Tannisho,Yuien-bo

Tao-te-ching

TheosisTrabajo en la vida meditativa

Tro och metafysik, C.Taylor


Trosanteckningar, S. Humlebo

Thomas av Aquinas:Summa

Tuft University: texter 

U
Upanishaderna

V 

Vad betyder  "Jag tror?", Joseph Ratzinger

Vad du verkligen är, J.P. Ottosson(audio)

Vandra i välsignelsen

Vara katolik, S.Humlebo

Vari min tro består 1, Leo Tolstoy  (html)

Vari min tro består 2, Leo Tolstoy  (html)

Vari min tro består, Leo Tolstoy (pdf)

Verkligt - om det hologrammatiska

William Samuels sida

Världen och din ande

Vetenskapsteori

Virtual Encyclopedia of Philosophy and Religion

VOF - vetenskap och folkbildning

Voltaire: Om frihet

Värdefilosofi

Världen som vilja och föreställning, A.Schopenhauer (extrakt)

 

W 

WCCM - Christian Meditation

Wellek & Warren: Narrative genres

Why I love the Bible, K.Stendahl

Wisdom of the sadhu, S. Singh

Wikipedia - encyclopedi på nätet

Wittgenstein


X

Y

Yeshua (blogg)

Yeshua i realtid

Yeshua mismo

Z

Zenbloggen

Zen life and the West, A.Watts

Å

Ä

Är evangelierna historiska? F.W.Marks

Äventyrets dygd

Ö